Nguyên do SpaceX tạm ngừng phóng vệ tinh Starlink

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng vệ tinh Starlink thành công hồi tháng 2. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng vệ tinh Starlink thành công hồi tháng 2. Ảnh: SpaceX
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng vệ tinh Starlink thành công hồi tháng 2. Ảnh: SpaceX
Lên top