NASA có thể vô tình làm lan tỏa sự sống trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Lên top