Trung Quốc quyết liệt với tham vọng khám phá sao Hỏa

Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc chụp sao Hỏa ngày 18.3.2021. Ảnh: Xinhua
Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc chụp sao Hỏa ngày 18.3.2021. Ảnh: Xinhua
Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc chụp sao Hỏa ngày 18.3.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top