Phát kiến bất ngờ cung cấp năng lượng cho sự sống trên sao Hỏa

Giới khoa học đề xuất ý tưởng tạo năng lượng trên sao Hỏa bằng diều. Ảnh: ESA/Getty
Giới khoa học đề xuất ý tưởng tạo năng lượng trên sao Hỏa bằng diều. Ảnh: ESA/Getty
Giới khoa học đề xuất ý tưởng tạo năng lượng trên sao Hỏa bằng diều. Ảnh: ESA/Getty
Lên top