NASA hợp tác với tư nhân bán vé du lịch vũ trụ đầu tiên lên ISS

Các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top