Mỹ: Đại dịch COVID-19 tấn công, 2 bang đặt mua xe đông lạnh trữ xác

Xe tải đông lạnh trữ xác tại hạt Bexar, tiểu bang Texas, Mỹ ngày 15.7, trong bối cảnh nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ đã quá tải sức chứa. Ảnh: Reuters
Xe tải đông lạnh trữ xác tại hạt Bexar, tiểu bang Texas, Mỹ ngày 15.7, trong bối cảnh nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ đã quá tải sức chứa. Ảnh: Reuters
Xe tải đông lạnh trữ xác tại hạt Bexar, tiểu bang Texas, Mỹ ngày 15.7, trong bối cảnh nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ đã quá tải sức chứa. Ảnh: Reuters
Lên top