Chuyến bay mới nhất đưa 346 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

346 công dân Việt Nam từ Washington D.C, Mỹ, về nước an toàn trong chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
346 công dân Việt Nam từ Washington D.C, Mỹ, về nước an toàn trong chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
346 công dân Việt Nam từ Washington D.C, Mỹ, về nước an toàn trong chuyến bay mới nhất. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top