Đại dịch COVID-19 tiếp tục tăng tốc ở Brazil, Peru và Chile

Bệnh nhân COVID-19 đang được đưa lên máy bay để chuyển từ thành phố Santiago sang thành phố Concepcion ở Chile, để giảm tải cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đang được đưa lên máy bay để chuyển từ thành phố Santiago sang thành phố Concepcion ở Chile, để giảm tải cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đang được đưa lên máy bay để chuyển từ thành phố Santiago sang thành phố Concepcion ở Chile, để giảm tải cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP
Lên top