Một hành khách cao tuổi tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam

Công dân Việt Nam từ San Francisco, Mỹ, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ San Francisco, Mỹ, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ San Francisco, Mỹ, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top