Mỹ: Thêm một bước tiến trong thử nghiệm vaccine COVID-19

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AP.
Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AP.
Lên top