Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP
Lên top