Mẫu vật tàu vũ trụ Trung Quốc mang về Trái đất: Chìa khóa lịch sử Mặt trăng

Tàu vũ trụ Thường Nga của Trung Quốc mang mẫu đất, đá Mặt trăng về Trái đất vào năm ngoái. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ Thường Nga của Trung Quốc mang mẫu đất, đá Mặt trăng về Trái đất vào năm ngoái. Ảnh: AFP
Tàu vũ trụ Thường Nga của Trung Quốc mang mẫu đất, đá Mặt trăng về Trái đất vào năm ngoái. Ảnh: AFP
Lên top