Trạm vũ trụ ISS lại gặp sự cố mất kiểm soát nghiêm trọng

Tàu vũ trụ Soyuz đưa đoàn làm phim Nga và một nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 5.10. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ Soyuz đưa đoàn làm phim Nga và một nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 5.10. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ Soyuz đưa đoàn làm phim Nga và một nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 5.10. Ảnh: NASA
Lên top