Mặt trăng đang ''chạy trốn'' khỏi Trái đất, điều gì sẽ xảy ra?

Kể từ khi hình thành, Mặt trăng luôn có xu hướng dịch chuyển xa khỏi Trái đất. Ảnh: NASA
Kể từ khi hình thành, Mặt trăng luôn có xu hướng dịch chuyển xa khỏi Trái đất. Ảnh: NASA
Kể từ khi hình thành, Mặt trăng luôn có xu hướng dịch chuyển xa khỏi Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top