Âm thanh kỳ diệu của sao Hỏa nghe từ tàu thám hiểm NASA

Vị trí đặt 2 micrô trên tàu thám hiểm sao Hỏa. Ảnh: NASA
Vị trí đặt 2 micrô trên tàu thám hiểm sao Hỏa. Ảnh: NASA
Vị trí đặt 2 micrô trên tàu thám hiểm sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top