Sửng sốt với phát minh hỗ trợ con người sống trên Mặt trăng

Mô phỏng tiền đồn trên Mặt trăng. Ảnh: Europlanet Society
Mô phỏng tiền đồn trên Mặt trăng. Ảnh: Europlanet Society
Mô phỏng tiền đồn trên Mặt trăng. Ảnh: Europlanet Society
Lên top