Lời cảnh báo từ chu kỳ bí ẩn của từ trường Trái đất

Từ trường Trái đất có chu kỳ yếu đi trong 200 năm. Ảnh minh họa. Ảnh:  AFP/Getty
Từ trường Trái đất có chu kỳ yếu đi trong 200 năm. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/Getty
Từ trường Trái đất có chu kỳ yếu đi trong 200 năm. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/Getty
Lên top