Tiểu hành tinh nguy hiểm to hơn tháp cao nhất thế giới áp sát Trái đất

Tiểu hành tinh AJ193 2016 sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất vào ngày 21.8. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh AJ193 2016 sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất vào ngày 21.8. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh AJ193 2016 sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách gần nhất vào ngày 21.8. Ảnh: NASA
Lên top