Kính thiên văn NASA Hubble gặp sự cố "tuổi già", tạm dừng hoạt động

Kính thiên văn Hubble. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble. Ảnh: NASA
Lên top