Sứ mệnh mới của NASA sẽ soi sáng bí ẩn lớn nhất của vũ trụ

Mô phỏng vụ nổ siêu tân tinh. Nguồn: NASA
Mô phỏng vụ nổ siêu tân tinh. Nguồn: NASA
Mô phỏng vụ nổ siêu tân tinh. Nguồn: NASA
Lên top