Kính thiên văn Hubble công bố ảnh vũ trụ tuyệt đẹp nhân sinh nhật 30

Trong bức ảnh được Hubble chụp, phần lớn hơn là tinh vân NGC 2014; bạn đồng hành của nó được gọi là NGC 2020. Ảnh: NASA
Trong bức ảnh được Hubble chụp, phần lớn hơn là tinh vân NGC 2014; bạn đồng hành của nó được gọi là NGC 2020. Ảnh: NASA
Trong bức ảnh được Hubble chụp, phần lớn hơn là tinh vân NGC 2014; bạn đồng hành của nó được gọi là NGC 2020. Ảnh: NASA
Lên top