Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA
Lên top