Khởi động sứ mệnh y tế, Ấn Độ đảm bảo vaccine COVID-19 cho toàn dân

Thủ tướng Narendra Modi ra hiệu sau bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Narendra Modi ra hiệu sau bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Narendra Modi ra hiệu sau bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ hôm 15.8. Ảnh: AFP.
Lên top