WHO lên tiếng quan ngại về phương pháp miễn dịch cộng đồng

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO. Ảnh: AFP
Lên top