Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một phụ nữ trong khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một phụ nữ trong khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một phụ nữ trong khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Ảnh: AFP.
Lên top