Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top