Ít nhất 40 người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Cây cầu bắc qua sông Raghu Ganga bị hư hại do lũ quét tại Myagdi, Nepal, ngày 11.7. Ảnh: Reuters
Cây cầu bắc qua sông Raghu Ganga bị hư hại do lũ quét tại Myagdi, Nepal, ngày 11.7. Ảnh: Reuters
Cây cầu bắc qua sông Raghu Ganga bị hư hại do lũ quét tại Myagdi, Nepal, ngày 11.7. Ảnh: Reuters
Lên top