Lũ lụt Trung Quốc cuốn phăng người dân trong vòng 6 giây

Người đàn ông bị cuốn phăng trong dòng nước xiết chỉ trong vòng 6 giây. Ảnh chụp màn hình Pear video
Người đàn ông bị cuốn phăng trong dòng nước xiết chỉ trong vòng 6 giây. Ảnh chụp màn hình Pear video
Người đàn ông bị cuốn phăng trong dòng nước xiết chỉ trong vòng 6 giây. Ảnh chụp màn hình Pear video
Lên top