Lũ lụt tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc, hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng

Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy ghi lại tại huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy ghi lại tại huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy ghi lại tại huyện Thạch Trụ, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Lên top