Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Lở đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Ảnh: China News.
Lở đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Ảnh: China News.
Lở đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Ảnh: China News.
Lên top