Mưa lũ Trung Quốc: Sông Dương Tử nâng thêm một mức cảnh báo

Khoảnh khắc một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị phá hủy do mưa lũ kéo dài. Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Khoảnh khắc một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị phá hủy do mưa lũ kéo dài. Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Khoảnh khắc một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị phá hủy do mưa lũ kéo dài. Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Lên top