Indonesia nói về việc "vô nhiễm" trước dịch COVID-19

Người dân đeo khẩu trang tại một nhà ga ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.
Người dân đeo khẩu trang tại một nhà ga ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.
Người dân đeo khẩu trang tại một nhà ga ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.
Lên top