Nhiều ngày chống COVID-19 căng thẳng, quan chức y tế Trung Quốc ngất xỉu

Ông Chu Hưng Tân ngất xỉu sau nhiều ngày làm việc cường độ cao. Nguồn: Xinhua Video
Ông Chu Hưng Tân ngất xỉu sau nhiều ngày làm việc cường độ cao. Nguồn: Xinhua Video
Ông Chu Hưng Tân ngất xỉu sau nhiều ngày làm việc cường độ cao. Nguồn: Xinhua Video
Lên top