Xuất hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghi ủ bệnh hơn 1 tháng

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Lên top