Thêm bằng chứng sống về thời gian virus Corona ủ bệnh kéo dài

Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo hôm 29.1. Ảnh: AFP
Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo hôm 29.1. Ảnh: AFP
Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo hôm 29.1. Ảnh: AFP
Lên top