Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Một nhân viên y tế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX.
Một nhân viên y tế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX.
Một nhân viên y tế ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX.
Lên top