Hé lộ "át chủ bài" cực mạnh cứu thua cho ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump kết thúc ngày vận động tranh cử cuối cùng lúc nửa đêm 2.11 ở Michigan. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump kết thúc ngày vận động tranh cử cuối cùng lúc nửa đêm 2.11 ở Michigan. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump kết thúc ngày vận động tranh cử cuối cùng lúc nửa đêm 2.11 ở Michigan. Ảnh: AFP.
Lên top