Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump đang bị dẫn điểm cao hơn so với kỳ bầu cử 2016

Khoảng cách giữa Biden-Trump đang nhiều hơn 6 điểm so với khoảng cách giữa bà Hillary Clinton và ông Trump trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Ảnh: AFP
Khoảng cách giữa Biden-Trump đang nhiều hơn 6 điểm so với khoảng cách giữa bà Hillary Clinton và ông Trump trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Ảnh: AFP
Khoảng cách giữa Biden-Trump đang nhiều hơn 6 điểm so với khoảng cách giữa bà Hillary Clinton và ông Trump trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Ảnh: AFP
Lên top