Tổng thống Trump mời 400 khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump dự định tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump dự định tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump dự định tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Lên top