Ủng hộ ông Donald Trump, tờ báo ở chiến địa Pennsylvania phá lệ nửa thế kỷ

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top