Hành trình truy tìm nguồn lây ca COVID-19 đầu tiên ở Thiên Tân sau 110 ngày

Thiên Tân có ca COVID-19 đầu tiên sau 110 ngày lây từ người mang virus không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Thiên Tân có ca COVID-19 đầu tiên sau 110 ngày lây từ người mang virus không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Thiên Tân có ca COVID-19 đầu tiên sau 110 ngày lây từ người mang virus không triệu chứng. Ảnh: AFP.
Lên top