Quân đội Ấn Độ được trao toàn quyền để đối phó Trung Quốc

Binh lính Ấn Độ canh giữ đường cao tốc dẫn đến Leh, tiếp giáp Trung Quốc, ngày 17.6.2020. Ảnh: AFP
Binh lính Ấn Độ canh giữ đường cao tốc dẫn đến Leh, tiếp giáp Trung Quốc, ngày 17.6.2020. Ảnh: AFP
Binh lính Ấn Độ canh giữ đường cao tốc dẫn đến Leh, tiếp giáp Trung Quốc, ngày 17.6.2020. Ảnh: AFP
Lên top