Thành phố Thiên Tân có động thái chưa từng có để chống dịch virus Corona

Thiên Tân có động thái mạnh để chống dịch virus Corona. Ảnh: GT.
Thiên Tân có động thái mạnh để chống dịch virus Corona. Ảnh: GT.
Thiên Tân có động thái mạnh để chống dịch virus Corona. Ảnh: GT.
Lên top