Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Ảnh: Shutterstock
Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Ảnh: Shutterstock
Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Ảnh: Shutterstock
Lên top