Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Màn chắn bảo vệ đặt tại một căng tin ở Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Màn chắn bảo vệ đặt tại một căng tin ở Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Màn chắn bảo vệ đặt tại một căng tin ở Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top