Đại học ở Mỹ đưa ra nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2

Người dân đeo khẩu trang ở Rome, Italia. Ảnh: Anadolu.
Người dân đeo khẩu trang ở Rome, Italia. Ảnh: Anadolu.
Người dân đeo khẩu trang ở Rome, Italia. Ảnh: Anadolu.
Lên top