Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc làm rõ "virus Corona ủ bệnh 24 ngày"

Ông Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top