Công ty của tỉ phú Anh đột phá phóng tàu vũ trụ có phi hành gia

Virgin Galactic phóng thành công tàu vũ trụ VSS Unity hôm 22.5. Ảnh: Virgin Galactic
Virgin Galactic phóng thành công tàu vũ trụ VSS Unity hôm 22.5. Ảnh: Virgin Galactic
Virgin Galactic phóng thành công tàu vũ trụ VSS Unity hôm 22.5. Ảnh: Virgin Galactic
Lên top