Nga phát hiện trữ lượng tài nguyên quý lớn bậc nhất thế giới

Nga có thể sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Nga có thể sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Nga có thể sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Lên top