Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố sứ mệnh khám phá ''hành tinh địa ngục''

ESA tuyên bố sứ mệnh khám phá Sao Kim - hành tinh được ví như hành tinh địa ngục với các đám mây chứa axit sulfuric. Ảnh: NASA
ESA tuyên bố sứ mệnh khám phá Sao Kim - hành tinh được ví như hành tinh địa ngục với các đám mây chứa axit sulfuric. Ảnh: NASA
ESA tuyên bố sứ mệnh khám phá Sao Kim - hành tinh được ví như hành tinh địa ngục với các đám mây chứa axit sulfuric. Ảnh: NASA
Lên top